Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej o programie można przeczytać tutaj

logo

Chcesz pomóc ?

Poszukujemy pełnych energii wolontariuszy, sponsorów, a także przedmiotów, które mogłyby zostać sprzedane na dobroczynnej aukcji odbywającej się podczas Smoleckiego Festiwalu Pieroga.

Kontakt:
tel. 531 654 885